Aquesta col.lecció de vídeos representa la meva participació com a editor en quant a idea creativa, així com la materialització tècnica i disseny dels efectes visuals. Les atribucions de càmera pertanyen a d'altres persones.